събота , 4 12 2021
Интересно
Вие сте в: Начало / Новини / Талантът заслужава равен старт

Талантът заслужава равен старт

Равен старт. Това е само една от многото каузи, които са сложили на раменете си Фондация „РАВЕН СТАРТ“

Всеки се ражда с талант, но поради една или друга причина понякога той остава непроявен. Има обаче и такива  личности с талант за повече от един живот, но нямат възможността напълно да реализират способностите си. Когато видиш таланта да се бори със зъби и нокти да бъде проявен независимо от условията, независимо от материалната среда, независимо от това дали ясно осъзнава или не, че може да бъде изгубен само заради неравностойното положение в което е избрал да се прояви не можеш да останеш безразличен.

Съдбата избира и влага точно определени неща в точно определени хора. Когато открием дори един такъв човек това означава, че и ние не сме избрани случайно, а има заложена и в нас мисия, която ни обвързва със съдбата на другия човек.

 

Фондация Равен СтартНе остават безразлични към този и много други проблеми на нашето общество и хората от ФРС (Фондация Равен Старт). Усилията на Фондацията са фокусирани върху повишаване на квалификацията и образователния статус на децата, младежите и лицата в неравностойно положение и подкрепа за пълноценното им интегриране в обществото, чрез извършване на младежки дейности, инициативи и обмен. Съдействие за предотвратяване и преодоляване на негативни социалнозначими конфликти, чрез подкрепяне на равноправието на различните социални групи, осъществяване на дейности за междуетническо и междукултурно приобщаване, общуване и приемане на различията; сътрудничество и посредничество между семейства с проблеми и институциите, местните власти и организации с нестопанска цел, за осигуряване на подкрепа и постигане на консенсус по проблемите на родителството; извършване на обучителни дейности за професионалисти, родители и деца в риск; партньорство за социална и материална подкрепа със сродни организации в страната и чужбина.

Към настоящия момент Фондация „РАВЕН СТАРТ“ /ФРС/ осъществява две кампании: Project „Wings of hope“ и „Всяко дете има право да стигне до училище“.

Project „Wings of hope“ по своята същност е целогодишна кампания, събираща средства за фонд, който подкрепя талантливи младежи, изявени в различни области – наука, изкуство или спорт, но в затруднено материално положение. Те са отличени с много високи постижения от олимпиади и състезания в различни области и имат силна мотивация да продължат успешното си развитие, въпреки финансовите бариери, с които се сблъскват ежедневно. Материалният ресурс в тази кампания се набира посредством разнородни благотворителни инициативи, в това число концерти, продажба на тениски, спортни мероприятия и спонсорство. В тази връзка е предвиден и голям Коледен концерт през месец декември, който освен набиране на средства, цели и популяризиране на инициативата сред обществото. Със събраните пари се заплащат различни курсове, уроци, такси за изпити, купуват се учебни помагала и материални придобивки, свързани с повишаване професионалната квалификация на младежите. Важна част от концепцията на Project „Wings of hope“ е, че директно не се дават никакви пари на представителите на целевата група с цел максимална защита на интересите им, тъй като те са непълнолетни. Помощта се извършва чрез заплащане на курсове и закупуване на материали, а когато е възможно и чрез ваучери за услуги и консумативи.

Кампания „Всяко дете има право да стигне до училище“ набира средства за закупуване на месечни пътни карти за придвижване в градския транспорт на ученици от различни училища, които се намират в затруднено материално положение. В целевата група на кампанията попадат ученици от осми до дванадесети клас, тъй като те не се ползват от услугата на училищните автобуси. Особено критично е положенито на тези деца и младежи през зимните месеци, когато при липса на финансова възможност те са принудени или да извървяват по тъмно – рано сутрин или вечер, ако са втора смяна, около 30 до 45 минути пеша при минусови температури или да не ходят на училище. За съжаление статистиката показва, че втората хипотеза взема превес в повечето случаи. Това е кампания, коята не се нуждае от огромен ресурс, за да бъде осъществена успешно, но пък е много важна като превенция срещу отпадането от училищния процес на социално уязвими ученици.

Фондация „РАВЕН СТАРТ“ /ФРС/ е участник в международна програма „Address of Human Rights“, финансирана от програма „Fundamental rights and citizenship“ на Европейския съюз и организирана и осъществявана от National Institute for Social Integration и International Development Alliance (IDA Network).

Целта на програмата е изясняване и разрешаване на проблемите на социално уязвимите групи и по-конкретно, медийното им отразяване в положителен аспект, за да се постигне по-лесно преодоляване на различията в обществения живот.

Фондация „РАВЕН СТАРТ“ /ФРС/ си сътрудничи изключително успешно със Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“, чийто Проект МОСТ – „Мрежа за обмен и социален трансфер“ подкрепя. В бъдещ план, Фондацията си поставя за цел, да развие на по-високо ниво работата си с децата и младежите в риск, а също така и с тези със специални образователни потребности и да работи в посока успешната им интеграция в обществото и включването им в мрежи за международен младежки обмен и доброволчество.

Ако искате да се включите с дарителство под някаква форма можете да се свържете с Фондация „РАВЕН СТАРТ“ чрез:

Facebook

twitter

G+

Web

Отидете нагоре

Използваме „бисквитки“, за да персонализираме съдържанието и рекламите, да предоставяме функции на социални медии и да анализираме трафика си. Също така събираме информация за демографските данни, интереси на потребители и за начина, по който използвате сайта ни. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Затвори

Прочетете още:
10 начина да обичаш
10 начина да обичаш

Знаете ли защо сме по-леки от колкото показва скалата на домашното кантарче?

холестерол
Хапче премахва холестерол?!

Прозорец с предходни публикации, представен от разширението upPrev.